ANDRZEJ WIĘCKOWSKI

Zaginiony między dziadem a wnukiem

7 stycz­nia , 2018|

MANFRED BATOR

Geometria i kolory

27 paź­dzier­ni­ka , 2017|

MONIKA KAMIŃSKA

Przebudzenie

29 wrze­śnia , 2017|

MARTYNA SZCZEPANIAK, DANIEL KUSAK

Iluminacja2

25 sierp­nia , 2017|

JOWITA MORMUL

Złote Tarasy z cyklu Pasaże

28 lip­ca , 2017|

ALEKSANDRA ANZORGE

Trzy gracje

30 czerw­ca , 2017|